ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

PAPPOUS TSIPOURADIKO управлява уебсайта https://pappous.bg/.

Тази страница ви информира за нашите политики по отношение на събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате нашата Услуга и избора, който сте свързали с тези данни.

Ние използваме вашите данни, за да предоставяме и подобряваме Услугата. Използвайки Услугата, вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази политика. Освен ако не е определено друго в настоящата Политика за поверителност, термините, използвани в тази Политика за поверителност, имат същите значения като в нашите Общи условия.

Определения

 • Сервизна услуга означава уебсайтът https://pappous.bg/, управляван от PAPPOUS TSIPOURADIKO
 • Лични данни Лични данни означава данни за живо лице, което може да бъде идентифицирано от тези данни (или от тези и друга информация, която притежаваме или е вероятно да дойде в наше притежание).
 • Данни за използване Данните за използване са данни, събирани автоматично или генерирани от използването на Услугата или от самата инфраструктура на Услугата (например продължителността на посещението на страницата).
 • Бисквитки Бисквитките са малки части от данни, съхранявани на вашето устройство (компютър или мобилно устройство).
 • Администратор на данни Администратор на данни означава физическо или юридическо лице, което (само или съвместно или съвместно с други лица) определя целите, за които и начина, по който всяка лична информация се обработва или трябва да бъде обработвана.

За целите на тази Политика за поверителност ние сме администратор на лични данни.

 • Обработващи Данни (Или Доставчици На Услуги) Обработчик на данни (или доставчик на услуги) означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на администратора на данни.

Можем да използваме услугите на различни доставчици на услуги, за да обработваме вашите данни по-ефективно.

 • Субект На Данни (Или Потребител) Субект на данни е всяко живо лице, което използва нашата услуга и е субект на лични данни.

Събиране И Използване На Информация

Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да ви предоставим и подобрим нашата услуга.

 

Видове Събрани Данни

Лични данни

Докато използваме нашата Услуга, може да ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за връзка или идентифициране с вас („Лични данни“). Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 • Имейл адрес
 • Име и фамилия
 • Телефонен номер
 • Адрес, щат, провинция, пощенски код, град
 • Бисквитки и данни за употреба

Може да използваме вашите лични данни, за да се свържем с вас с бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която може да представлява интерес за вас. Можете да се откажете от получаването на някои или всички от тези съобщения от нас, като следвате връзката за отписване или инструкциите, предоставени във всеки имейл, който изпращаме.

Данни за употреба

Може също така да събираме информация, която вашият браузър изпраща всеки път, когато посещавате нашата Услуга или когато осъществявате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство („Данни за използване“).

Тези данни за използване може да включват информация като адрес на интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, часа и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Когато осъществявате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство, тези данни за използване може да включват информация като типа на мобилното устройство, което използвате, уникалния идентификатор на вашето мобилно устройство, IP адреса на вашето мобилно устройство, вашата мобилна операционна система, вида на мобилен интернет браузър, който използвате, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Данни за проследяване и бисквитки

Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме активността на нашата услуга и да съхраняваме определена информация.

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Използваните технологии за проследяване също са маяци, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализиране на нашата услуга.

 

Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочи кога се изпраща бисквитка. Въпреки това, ако не приемете бисквитки, може да не можете да използвате някои части от нашата услуга.

Примери за бисквитки, които използваме:

 • Бисквитки за сесия. Ние използваме сесийни бисквитки, за да управляваме нашата Услуга.
 • Бисквитки за предпочитания. Ние използваме бисквитки за предпочитания, за да запомним вашите предпочитания и различни настройки.
 • Бисквитки за сигурност. Ние използваме бисквитки за сигурност за целите на сигурността.

Използване На Данни

PAPPOUS TSIPOURADIKO използва събраните данни за различни цели:

 • Да предоставяме и поддържаме нашата услуга
 • За да ви уведомя за промени в нашата услуга
 • За да ви позволим да участвате в интерактивните функции на нашата Услуга, когато решите да го направите
 • За предоставяне на поддръжка на клиенти
 • За да съберем анализ или ценна информация, за да можем да подобрим нашата услуга
 • За да наблюдавате използването на нашата Услуга
 • За откриване, предотвратяване и справяне с технически проблеми
 • Да ви предоставяме новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, които са подобни на тези, които вече сте закупили или за които сте се запитали, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация

Правно Основание За Обработка На Лични Данни Съгласно Общия Регламент За Защита На Данните (GDPR)

Ако сте от Европейското икономическо пространство (ЕИП), PAPPOUS TSIPOURADIKO правното основание за събиране и използване на личната информация, описана в настоящата Политика за поверителност, зависи от личните данни, които събираме, и от конкретния контекст, в който ги събираме.

PAPPOUS TSIPOURADIKO може да обработва Вашите лични данни, защото:

 • Трябва да изпълним договор с вас
 • Дадохте ни разрешение да го направим
 • Обработката е в наш законен интерес и не се отменя от вашите права
 • Да спазват закона

Запазване На Данни

PAPPOUS TSIPOURADIKO ще запази Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ще запазим и използваме вашите Лични данни до степента, необходима за спазване на нашите законови задължения (например, ако от нас се изисква да запазим вашите данни, за да спазваме приложимите закони), да разрешаваме спорове и да прилагаме нашите правни споразумения и политики.

PAPPOUS TSIPOURADIKO също така ще запази Данните за използване за вътрешен анализ. Данните за използване обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата Услуга, или ние сме законово задължени да съхраняваме тези данни за по-дълги периоди от време.

Прехвърляне На Данни

Вашата информация, включително лични данни, може да бъде прехвърлена на — и поддържана на — компютри, разположени извън вашия щат, провинция, държава или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните може да се различават от тези във вашата юрисдикция.

Ако се намирате извън България и изберете да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че ние прехвърляме данните, включително лични данни, в България и ги обработваме там.

Вашето съгласие с тази Политика за поверителност, последвано от подаване на такава информация, представлява вашето съгласие за това прехвърляне.

PAPPOUS TSIPOURADIKO ще предприеме всички разумно необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират сигурно и в съответствие с настоящата Политика за поверителност и няма да се извърши прехвърляне на вашите лични данни към организация или държава, освен ако няма адекватен контрол, включително сигурността на вашите данни и друга лична информация.

Разкриване На Данни

Разкриване За Правоприлагането

При определени обстоятелства PAPPOUS TSIPOURADIKO може да бъде задължен да разкрие Вашите лични данни, ако това се изисква от закона или в отговор на валидни искания от публични органи (например съд или правителствена агенция).

Правни Изисквания

PAPPOUS TSIPOURADIKO може да разкрие Вашите Лични данни с добросъвестно убеждение, че това действие е необходимо за:

 • Да спазва законово задължение
 • Да защитава и защитава правата или собствеността на PAPPOUS TSIPOURADIKO
 • За предотвратяване или разследване на възможни неправомерни действия във връзка с Услугата
 • За защита на личната безопасност на потребителите на Услугата или обществеността
 • За защита срещу правна отговорност

Сигурност На Данните

Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че нито един метод за предаване през Интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

 

Вашите Права За Защита На Данните Съгласно Общия Регламент За Защита На Данните (GDPR)

Ако сте жител на Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени права за защита на данните. PAPPOUS TSIPOURADIKO има за цел да предприеме разумни стъпки, за да ви позволи да коригирате, изменяте, изтривате или ограничавате използването на вашите лични данни.

Ако искате да бъдете информирани какви лични данни съхраняваме за вас и ако искате те да бъдат премахнати от нашите системи, моля, свържете се с нас.

При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

 • Правото на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме за вас. Когато е възможно, можете да получите достъп, актуализирате или поискате изтриване на вашите лични данни директно в раздела за настройки на вашия акаунт. Ако не можете сами да извършите тези действия, моля, свържете се с нас, за да ви помогнем.
 • Право на поправка. Имате право да поискате коригирането на вашата информация, ако тази информация е неточна или непълна.
 • Право на възражение. Имате право да възразите срещу нашата обработка на Вашите лични данни.
 • Право на ограничаване. Имате право да поискате да ограничим обработката на вашата лична информация.
 • Правото на преносимост на данни. Имате право да ви бъде предоставено копие на информацията, която имаме за вас, в структуриран, машинно четим и често използван формат.
 • Право на оттегляне на съгласието. Също така имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато PAPPOUS TSIPOURADIKO разчита на вашето съгласие за обработка на вашата лична информация.

Моля, имайте предвид, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на подобни искания.

Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно нашето събиране и използване на вашите лични данни. За повече информация, моля, свържете се с местния орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Доставчици На Услуги

Можем да наемем компании и физически лица на трети страни, за да улесним нашата Услуга („Доставчици на услуги“), за предоставяне на Услугата от наше име, за извършване на услуги, свързани с Услугата, или за да ни помогне да анализираме как се използва нашата Услуга.

Тези трети страни имат достъп до вашите лични данни само за да изпълняват тези задачи от наше име и са задължени да не ги разкриват или използват за други цели.

Анализ

Можем да използваме доставчици на услуги трети страни, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата услуга.

 • Google Analytics Google Analytics е услуга за уеб анализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на уебсайта. Google използва събраните данни, за да проследява и наблюдава използването на нашата Услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни за контекстуализиране и персонализиране на рекламите на собствената си рекламна мрежа.

За повече информация относно практиките за поверителност на Google, моля, посетете уеб страницата за поверителност и условия на Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Връзки към други сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако щракнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Силно ви съветваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Поверителност На Децата

Нашата услуга не е насочена към никого на възраст под 18 години („Деца“).

Ние не събираме съзнателно лична информация от лица под 18 години. Ако сте родител или настойник и знаете, че децата ви са ни предоставили лични данни, моля, свържете се с нас. Ако разберем, че сме събрали Лични данни от деца без проверка на съгласието на родителите, ние предприемаме стъпки, за да премахнем тази информация от нашите сървъри.

Промени В Тази Политика За Поверителност

Можем да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всякакви промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще ви уведомим по имейл и/или известие на видно място в нашата Услуга, преди промяната да влезе в сила и ще актуализираме „датата на влизане в сила“ в горната част на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато са публикувани на тази страница.

Свържете Се С Нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля свържете се с нас: